Ekologie

Firma KB BOX s.r.o. je zaregistrovaná v programu obalové společnosti EKO - KOM, ktará plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Pomocí systému EKO - KOM se podílíme na způsobu nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí:

  • Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
  • Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již na počátku
  • Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

O nás

KH Box s.r.o.
výroba kartonážních obalů

Naše kontakty

KH Box s.r.o. Jarošova 650, Kutná Hora, 284 01
Závod: Červené Pečky 412, 281 21

(+420) 321 761821
(+420) 602 666142